MaySchool hiểu rằng, trải nghiệm học tập của trẻ phụ thuộc phần lớn vào người thầy. Vì vậy chúng tôi áp dụng một quy trình tuyển dụng và đào tạo nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng của giáo viên MaySchool. Chương trình học ở MaySchool được giảng dạy bởi giáo viên nước ngoài có chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ quốc tế như TESOL/TEFL/CELTA và giáo viên Việt Nam có trình độ sư phạm, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Anh. Những người thầy ở MaySchool không chỉ yêu thương học sinh và tâm huyết với giáo dục mà còn đều trải qua chương trình đào tạo của Trung tâm đào tạo giáo viên của MaySchool, gọi tắt là PEC.

Chương trình PEC nhằm đào tạo nhất quán và toàn diện cho giáo viên mới, đồng thời phát triển và nâng cao chuyên môn cho tất cả giáo viên tại MaySchool. Quy trình đào tạo toàn diện bao gồm 4 tuần nghiên cứu giáo học pháp (lý thuyết về phương pháp giảng dạy) và 1 tháng thực hành giảng dạy trước khi nhận lớp. Chương trình đào tạo định kỳ được tiến hành thông qua các buổi hội thảo, chuyên đề, đào tạo cá nhân, dự giờ, kiểm tra và đánh giá thường xuyên. Chất lượng giáo viên và chất lượng giảng dạy được kiểm tra và đánh giá hàng tháng bởi Phòng Học thuật của MaySchool. Với việc đặt chất lượng là yếu tố then chốt và đào tạo giáo viên dạy tiếng Anh cho trẻ em là tầm nhìn chiến lược lâu dài, MaySchool tin tưởng sẽ mang đến cho học viên môi trường học tập an toàn, năng động, sáng tạo và hiệu quả nhất.