Tất tần tật
Hoạt động đáng chú ý

tại MaySchool

CÙNG VẼ SƠ ĐỒ TƯ DUY

Trong bài học “My favourite food” lần này, các bạn học sinh của lớp GU17A đã vận dụng những kiến thức tiếng Anh mới học để tự vẽ một sơ đồ tư duy của bản thân để hệ thống lại

Đọc thêm