4 KỸ NĂNG TẬP TRUNG

KHẢ NĂNG SÁNG TẠO

Là khả năng nhìn các sự vật, hiện tượng theo bản chất vốn có để từ đó đưa ra những phương pháp, ý tưởng mới mẻ, độc đáo để giải quyết các vấn đề.

Khả năng sáng tạo cũng bao gồm tư duy sáng tạo và ứng dụng những ý tưởng đó vào thực tế công việc.

TƯ DUY PHẢN BIỆN

Là khả năng đánh giá các ý tưởng, tìm kiếm thông tin và bằng chứng của các vấn đề để phát triển trí tư duy phản biện.

Bên cạnh đó là sự kết hợp với những thông tin mới và luôn tự hỏi tại sao mọi việc lại diễn ra như vậy để không ngừng tìm cách cải biên

KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Học viên có khả năng chia sẻ thông tin, trình bày suy nghĩ và ý kiến một cách rõ ràng, dưới nhiều hình thức và hoàn cảnh thông qua các kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ.

KNGT cũng yêu cầu khả năng lắng nghe và đánh giá để hỗ trợ việc hợp tác tốt hơn và hiệu quả hơn.

KỸ NĂNG HỢP TÁC

Là khả năng học viên làm việc nhóm một cách hiệu quả và tôn trọng lẫn nhau để hoàn thành một mục tiêu chung.

Đồng thời nó cũng đề cao tính linh hoạt và chia sẽ trách nhiệm chung.

LỘ TRÌNH HỌC MAY SCHOOL

HOẠT ĐỘNG TỪ MAY SCHOOL

BẠN QUAN TÂM

Vui lòng để lại thông tin dướI đây để nhận tư vấn về khóa học, và cho bé trải nghiệm lớp học thử miễn phí