Tin tức - Sự Kiện
Thông báo thay đổi giờ làm việc
Thông báo thay đổi giờ làm việc03/09/2016THÔNG BÁO (Về việc: Thay đổi giờ làm việc tại Trung tâm) Kính gửi: Quý phụ huynh, Các bộ phận, nhân viên Trung tâm. Để đảm bảo thời gian làm việc của các bộ phận, nhân viên trong Trung tâm và thuận tiện trong việc thực hiện các giao dịch của Quý phụ huynh với Trung tâm, Ban lãnh đạo Trung tâm đã thống nhất thay đổi thời gian làm việc như sau:
Chi tiết»
 
Thông báo thay đổi giờ làm việc
Thông báo thay đổi giờ làm việc03/09/2016THÔNG BÁO (Về việc: Thay đổi giờ làm việc tại Trung tâm) Kính gửi: Quý phụ huynh, Các bộ phận, nhân viên Trung tâm. Để đảm bảo thời gian làm việc của các bộ phận, nhân viên trong Trung tâm và thuận tiện trong việc thực hiện các giao dịch của Quý phụ huynh với Trung tâm, Ban lãnh đạo Trung tâm đã thống nhất thay đổi thời gian làm việc như sau:
Chi tiết»
 
Thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9
Thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/925/08/2016Trung tâm xin thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 như sau: Toàn thể cán bộ nhân viên, giáo viên và học sinh của Trung tâm sẽ được nghỉ 05 ngày. Thời gian: Thứ 4, ngày 31/08/2016 đến hết Chủ nhật, ngày 04/09/2016
Chi tiết»
 
Thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9
Thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/925/08/2016Trung tâm xin thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 như sau: Toàn thể cán bộ nhân viên, giáo viên và học sinh của Trung tâm sẽ được nghỉ 05 ngày. Thời gian: Thứ 4, ngày 31/08/2016 đến hết Chủ nhật, ngày 04/09/2016
Chi tiết»
 
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 19/08 VÀ CA 1 NGÀY 20/08
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 19/08 VÀ CA 1 NGÀY 20/0819/08/2016THÔNG BÁO (V/v: nghỉ học do ảnh hưởng của cơn bão số 3) Kính gửi Quý vị phụ huynh, Do ảnh hưởng của cơn Bão số 3, để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho các con. May School quyết định cho các con nghỉ học ngày hôm nay, thứ 6 ngày 19/08/2016. Thông tin học bù hoặc trừ học phí sẽ được gửi tới quý phụ huynh sau. Xin chân thành cảm ơn!
Chi tiết»
 
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 19/08 VÀ CA 1 NGÀY 20/08
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 19/08 VÀ CA 1 NGÀY 20/0819/08/2016THÔNG BÁO (V/v: nghỉ học do ảnh hưởng của cơn bão số 3) Kính gửi Quý vị phụ huynh, Do ảnh hưởng của cơn Bão số 3, để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho các con. May School quyết định cho các con nghỉ học ngày hôm nay, thứ 6 ngày 19/08/2016. Thông tin học bù hoặc trừ học phí sẽ được gửi tới quý phụ huynh sau. Xin chân thành cảm ơn!
Chi tiết»
 
THÔNG BÁO (V/v: Ảnh hưởng của bão đến việc học tập tại Trung tâm)
THÔNG BÁO (V/v: Ảnh hưởng của bão đến việc học tập tại Trung tâm)18/08/2016Kính gửi quý vị phụ huynh, Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương, trong 02 ngày tới (19/8 và 20/8), khu vực Hà Nội sẽ chịu ảnh hưởng của cơn Bão số 3 (có mưa dông và đề_phòng có gió mạnh). Do diễn biến thời tiết thất thường nên Trung tâm sẽ thông báo đến phụ huynh về việc ca học của các con có diễn ra hay không ...
Chi tiết»
 
THÔNG BÁO (V/v: Ảnh hưởng của bão đến việc học tập tại Trung tâm)
THÔNG BÁO (V/v: Ảnh hưởng của bão đến việc học tập tại Trung tâm)18/08/2016Kính gửi quý vị phụ huynh, Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương, trong 02 ngày tới (19/8 và 20/8), khu vực Hà Nội sẽ chịu ảnh hưởng của cơn Bão số 3 (có mưa dông và đề_phòng có gió mạnh). Do diễn biến thời tiết thất thường nên Trung tâm sẽ thông báo đến phụ huynh về việc ca học của các con có diễn ra hay không ...
Chi tiết»
 
 
 
Tin tức - Sự Kiện