Danh sách Tuyên dương cuộc thi Travel Guide

Ban Tổ Chức xin cảm ơn tất cả các học sinh và giáo viên chủ nhiệm các lớp khối Flyers, Ket và Pet cơ sở Mai Hắc Đế đã gửi clip tham gia cuộc thi “TRAVEL GUIDE – Giới thiệu các danh lam thắng cảnh”

Ban Tổ Chức xin cảm ơn và ghi nhận sự nỗ lực và đóng góp tích cực của 21 bạn học sinh có tên trong DANH SÁCH TUYÊN DƯƠNG dưới đây. Mặc dù các bạn chưa được lựa chọn vào vòng chung kết nhưng BTC và các thầy cô đánh giá rất cao phần thể hiện và sự chuẩn bị của các bạn cho cuộc thi. Các bạn có tên trong DANH SÁCH TUYÊN DƯƠNG sẽ được nhận một phần quà nhỏ tại lớp thay lời tri ân. May School hy vọng rằng sẽ vẫn được gặp các bạn trong các cuộc thi tiếp theo.

DS tuyên dương_Travel Guide MHD