Khai phá khả năng lãnh đạo của trẻ

mayschool admin July 20th, 2020

Trẻ em cần được định hướng để phát triển khả năng lãnh đạo ngay từ nhỏ. Trước khi lớn lên, trở thành người lãnh đạo trong các công ty, tập đoàn và lớn hơn nữa là người lãnh đạo của cả một quốc gia, con cần học cách lãnh đạo ở những môi trường nhỏ […]

Ngoại khóa Bảo tàng Dân tộc học

mayschool admin January 7th, 2020

Ngoại khóa Bảo tàng Dân tộc học