Thế hệ của trẻ – một thế hệ lãnh đạo mới trong thế kỷ 21

mayschool admin July 20th, 2020

Trong thế kỷ 21 với sự thay đổi không ngừng ở mọi mặt kinh tế – xã hội, người ta đặt ra câu hỏi về một thế hệ lãnh đạo mới. Sẽ thật hoàn hảo nếu một nhà lãnh đạo được tạo điều kiện phát triển kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm lãnh đạo […]

Ngoại khóa Bảo tàng Dân tộc học

mayschool admin January 7th, 2020

Ngoại khóa Bảo tàng Dân tộc học