[Share] Oxford Read and Discover

“Oxford Read and Discover” có kèm mp3 hay hơn cả Oxford Bookworms Library.

Quá tuyệt vời cho các mẹ down về cho các con luyện đọc và nghe ở nhà ah.

Bộ tài liệu với hình ảnh minh họa sống động (màu sắc đệp, các bản đồ, biểu đồ hay đồ thị đều có giải thích đi kèm với các hoạt động phát triển ngôn ngữ và tư duy phê bình). Tài liệu được chia thành các level từ dễ đến khó (1-6) giúp người học tiếng Anh dễ hấp thụ kiến thức cũng như tăng vốn từ vựng trên nhiều lĩnh vực và chủ đề trong cuộc sống.

Link download cả 6 bộ:

Level 1           Level 2             Level 3             Level 4           Level 5            Level 6

image_level1_160726105025

image_level2_160726112337

image_level3_160726112630            image_level4_160726114045

image_level5_160726114123            image_level6_160726114212