Phương pháp học tư duy thế kỷ 21

Đứng trước thực trạng khan hiếm nguồn nhân lực chất lượng cao, tổ chức P21 (The Partnership for 21st Century Learning) đã nghiên cứu và đưa ra “Bộ khung các kỹ năng học tập thế kỷ 21” (The P21 Framework for 21st Century Learning) vào năm 2002. Bộ khung này được xây dựng với sự đóng góp từ các giáo viên, các chuyên gia giáo dục và lãnh đạo doanh nghiệp để xác định và minh hoạ các kỹ năng và kiến thức mà sinh viên cần phải có để thành công trong công việc, cuộc sống và thực hiện trách nhiệm công dân.

Trường học là nơi có trách nhiệm nuôi dưỡng học sinh thành những công dân của thế kỷ 21. Do đó, trẻ cần được học những kỹ năng và kiến thức cần thiết có thể đáp ứng cho cuộc sống và công việc trong tương lai. Tiếng Anh, ngôn ngữ đang được sử dụng trên toàn cầu, là bộ môn không thể thiếu để hòa nhập vào xã hội thế kỷ 21. Bắt kịp với xu thế thay đổi, MaySchool hiện không chỉ giảng dạy tiếng Anh một cách truyền thống (trẻ chỉ học ngôn ngữ) mà hiện nay thông qua ngôn ngữ, MaySchool còn dạy những kỹ năng của thế kỷ 21 (4Cs) một cách phù hợp với trình độ và khả năng của các con.

Vậy nhóm “kỹ năng học tập và sáng tạo 4Cs” gồm những kỹ năng nào?

bo-khung-ky-nang-the-ky-21-4cs-ky-nang-sang-tao

khả năng sáng tạo

Là khả năng nhìn các sự vật, hiện tượng theo bản chất vốn có để từ đó đưa ra những phương pháp, ý tưởng mới mẻ, độc đáo để giải quyết vấn đề. Khả năng sáng tạo cũng bao gồm tư duy sáng tạo và ứng dụng những ý tưởng đó vào thực tế công việc.

bo-khung-ky-nang-the-ky-21-4cs-ky-nang-phan-bien

tư duy phản biện

Là khả năng đánh giá các ý tưởng, tìm kiếm thông tin và bằng chứng của các vấn đề để phát triển trí tư duy phản biện. Bên cạnh đó là sự kết hợp với những thông tin mới và luôn tự hỏi tại sao mọi việc lại diễn ra như vậy để không ngừng tìm cách cải tiến.

kỹ năng giao tiếp

Học sinh có khả năng chia sẻ thông tin cũng như trình bày suy nghĩ và ý kiến một cách rõ ràng với người khác dưới nhiều hình thức và hoàn cảnh thông qua việc sử dụng các kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Kỹ năng giao tiếp cũng yêu cầu khả năng lắng nghe và đánh giá để hỗ trợ việc hợp tác tốt hơn và hiệu quả hơn.

bo-khung-ky-nang-the-ky-21-4cs-ky-nang-giao-tiep
bo-khung-ky-nang-the-ky-21-4cs-ky-nang-hop-tac

kỹ năng hợp tác

Là khả năng học sinh làm việc nhóm một cách hiệu quả và tôn trọng lẫn nhau để hoàn thành một mục tiêu chung. Đồng thời nó cũng đề cao tính linh hoạt và chia sẻ trách nhiệm chung

bo-khung-ky-nang-the-ky-21-4cs-phat-trien-nhan-cach

ANOTHER C – CHARACTER BUILDING
PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH

Bên cạnh 4Cs được đề cập đến, MaySchool còn chú trọng thêm 1 chữ C nữa. Chữ C mà sẽ định hình được nhân cách của con người, để từ đó sẵn sàng đương đầu với các thử thách trong Thế kỷ 21.

Cha mẹ và các cộng đồng giáo dục đã và đang muốn thúc đẩy việc đào sâu việc dạy học sinh các nhân cách tốt như:
- Đáng tin cậy (TRUSTWORTHINESS)
- Tôn trọng (RESPECT)
- Trách nhiệm (RESPONSIBILITY)
- Công bằng (FAIRNESS)
- Quan tâm (CARING).
- Trách nhiệm công dân (CITIZENSHIP)

bo-khung-ky-nang-the-ky-21-4cs-tai-mayschool-va-tren-the-gioi

KIẾN THỨC CÔNG NGHỆ

Học viên được làm quen với các thiết bị công nghệ cũng như phần mềm hỗ trợ để thực hiện các dự án, đồng thời được hướng dẫn cách tìm kiếm, sử dụng nguồn tài nguyên số một cách an toàn, có định hướng.

Các khóa học tiếng Anh cho bé tại MaySchool

BEBOP PLUS (5 TUỔI)
BEBOP PLUS (5 TUỔI)

Tích hợp hai yếu tố Học và Chơi thông qua hình thức học tập Đa giác quan, giúp học viên làm quen với tiếng Anh, phát triển nhận thức, lĩnh hội kiến thức nhanh và nhớ lâu, xây dựng nhân cách, sự tự tin và kích thích niềm đam mê khám phá thế giới xung quanh ngay từ nhỏ.

BIG ENGLISH PLUS (6-12 TUỔI)
BIG ENGLISH PLUS (6-12 TUỔI)

Khơi gợi trí tò mò và sáng tạo, xây dựng kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng mềm và nhận thức về giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Kết hợp chặt chẽ 3 nguyên tắc: tích hợp giảng dạy ngôn ngữ qua các môn học, phát triển các kỹ năng của thế kỷ 21, vận dụng linh hoạt các công cụ đánh giá kết quả.