Danh sách Bán kết cuộc thi Super Starters 2018

Xin chúc mừng 60 bạn học sinh xuất xắc có tên trong danh sách đã lọt vào vòng Bán Kết cuộc thi Super Starters 2018 của May School.

 Hình thức thi Vòng Bán Kết: Rung Chuông Vàng

 Thời gian: Ca 1 (8.00 – 9.30) – Ca 2 (10.00 – 11.30)

 Ngày: Chủ Nhật – 30/09/2018

 Địa điểm: May School số 9 Mai Hắc Đế

Chúc các bạn chuẩn bị thật tốt và hẹn gặp lại tại Vòng Bán Kết nhé

Kêt quả SS_BK_Ca 1

Kêt quả SS_BK_Ca 2