image_level1_160726105025

[Share] Oxford Read and Discover

“Oxford Read and Discover” có kèm mp3 hay hơn cả Oxford Bookworms Library. Quá tuyệt vời cho các mẹ down về cho các con luyện đọc và nghe ở nhà ah. Bộ tài liệu với hình ảnh minh họa sống động (màu sắc đệp, các bản đồ, biểu đồ hay đồ thị đều có giải […]

+ Đọc tiếp...

Kiểm tra trình độ miễn phí

Dành cho trẻ từ 5-15 tuổi

Đóng