Bảng vàng thành tích

Thành tích của học viên

  • Kết hợp kiến thức từ sách vở và thực tế
  • Học viên phải chủ động tìm tòi và đưa ra giải pháp
  • Điều này kích thích tối đa khả năng sáng tạo
  • Học viên tự tin thích nghi với những thay đổi
  • Không ngừng để đạt được thành công.

Thành tích của học viên

  • Kết hợp kiến thức từ sách vở và thực tế
  • Học viên phải chủ động tìm tòi và đưa ra giải pháp
  • Điều này kích thích tối đa khả năng sáng tạo
  • Học viên tự tin thích nghi với những thay đổi
  • Không ngừng để đạt được thành công.

Các khóa học tiếng Anh cho Trẻ Em

BEBOP PLUS (5 TUỔI)
BEBOP PLUS (5 TUỔI)

Tích hợp hai yếu tố Học và Chơi thông qua hình thức học tập Đa giác quan, giúp học viên làm quen với tiếng Anh, phát triển nhận thức, lĩnh hội kiến thức nhanh và nhớ lâu, xây dựng nhân cách, sự tự tin và kích thích niềm đam mê khám phá thế giới xung quanh ngay từ nhỏ.

BIG ENGLISH PLUS (6-12 TUỔI)
BIG ENGLISH PLUS (6-12 TUỔI)

Khơi gợi trí tò mò và sáng tạo, xây dựng kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng mềm và nhận thức về giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Kết hợp chặt chẽ 3 nguyên tắc: tích hợp giảng dạy ngôn ngữ qua các môn học, phát triển các kỹ năng của thế kỷ 21, vận dụng linh hoạt các công cụ đánh giá kết quả.